Cara Berbakti Kepada Guru

Oleh:   A A   |   6/05/2017
Selamat malam sahabat andi rezpati, pada postingan kali ini saya membahas mengenai cara berbakti kepada guru. Bagaimana cara berbakti kepada guru dan orang tua? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghormati seorang guru. Sahabat andi rezpati perlu kita ketahui bahwa gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Swt., sebagaimana firman-Nya. ”...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat...” (Q.S. al-Mujadalah/58:11) 

Adab seorang murid terhadap guuru, kita harus melakukan yang terbaik atau berdedikasi pada setiap ayah dan ibu. Kami juga disarankan untuk melakukan yang terbaik atau untuk dipersembahkan kepada pelatih. Guru yang memiliki pengetahuan dan teknologi yang diajarkan kepada kami.

 gambar berbakti kepada guru

Bagaimana cara berbakti dengan guru? Banyak cara yang dapat dilakukan seorang siswa pada rangka mengormati atau berakhlak terhadap pengajar, Guru merupakan orang tua kita saat disekolah, oleh karena itu kita harus taat dan taat kepada mereka seharusnya kita taat kepada ayah dan ibu.Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa indonesia, guru besar digidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan sembuh peserta didik. Kita sebagai murid wajib hukumnya menghormati guru, cara menghormati guru tidaklah hal sulit tinggl kitanya saja yang mau melakukannya atau tidak, berikut ini sedikit tips dari andi rezpati bagaimana cara berbakti kepada guru:

 1. Melaksanakan nasihatnya.
 2. Rendah hati, sopan, &  menghargai
 3. Mengucapkan salam jika bertemu.
 4. Melaksanakan tugas belajar  menggunakan tulus.
 5. Memuliakan keluarga & teman karib pengajar..
 6. Tidak melawan, menipu, & membuka rahasia pengajar.
 7. Menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya.
 8. Mengamalkan ilmunya & membaginya pada orang lain..
 9. Berkomunikasi menggunakan guru secara santun & lemah-lembut.
 10. Memperhatikan bila diajak bicara pada pada dan pada luar kelas.
 11. Menghormati & selalau mengenangnya, meskipun telah wafat.
 12. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan kentara, terutama ketika guru berbicara kepadanya.
 13. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran pengajar. Melalui itulah beliau mengetahui apa yang wajib  dilakukan dan dihindari.
 14. Murid wajib  mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun & penyayang.
 15. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk pengajar. Hendaknya berusaha buat memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan pengajar.
 16. Murid wajib  mengagungkan guru & meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga sebagai ilmuwan besar , sama sekali nir boleh berhenti menghormati guru.
 17. Sopan waktu berhadapan dengan pengajar, contohnya; duduk dengan tawadu’,tenang, membisu, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan menggunakan guru,menyimak perkataan guru sehingga nir membuat guru mengulangi perkataan.
sahabat andi rezpati itu tadi adalah beberapa cara untuk menghormati seorang guru, semoga dengan adanya artikel ini sobat andi rezpati bisa lebih menghormati seorang guru, dan semoga dengan dipublikasikannya artikel ini bisa menambah wawasan dan memerikan manfaat buat kita.

Tampilkan Komentar